تغییر مکان دست فروشان خیابان زند در شیراز

غلامی معاون اجرایی شهرداری شیراز اظهار کرد: در پی اعتراض کسبه خیابان زند به حضور شبانه دست فروشان در این خیابان تعدادی از این کسبه اقدام به تعطیلی واحد صنفی خود کردند.

پس از این موضوع، معاون اجرایی شهردار شیراز با اشاره به ساماندهی دست فروشان این خیابان از انتقال آن‌ها به خیابان سعدی خبر داد.

غلامی تصریح کرد: فعالیت دست فروشان در خیابان سعدی از ساعت ۲۱ تا ۲۴ است.