شهرکرد سردترین مرکز استان در کشور

کارشناس اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: بامداد امروز شهرکرد با دمای ۵ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین مرکز استان در کشور و سردترین نقطه استان بود.

مبینی افزود: مالخلیفه هم با دمای ۱۹ درجه سانتی گراد گرمترین نقطه چهارمحال و بختیاری گزارش شد.


بیشتر بخوانید