تعیین تکلیف اراضی تصرفی داخل و محدوده روستا‌های گلستان پس از چند دهه

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: آبان ماه ۱۴۰۱ در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال موضوع ساخت و ساز‌ها و تصرف‌های صورت گرفته در اراضی داخل بافت روستا‌ها و محدوده روستا‌های نوار شمالی استان و راهکار‌ها برای تعیین تکلیف این زمین‌ها در راستای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن بحث و تبادل نظر شد.

حیدر آسیابی افزود: با توجه به گسترش محدوده روستا‌ها و ساخت و ساز‌هایی مانند دامداری و یا تصرف این زمین‌ها با پیشنهاد بنیاد مسکن و حمایت‌های حقوقی و قضایی دادگستری استان در قالب شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی استان، موضوع این زمین‌ها در ۳۰۰ روستای نوار شمالی استان تعیین تکلیف شد.

وی گفت: تخریب این ساخت و ساز‌ها در نوار شمالی استان که عمدتا کشاورز و دامدار هستند به دلیل حجم بالای این ساخت و ساز‌ها، تبعات اجتماعی داشت و به همین علت با پیشنهاد بنیاد مسکن موضوع واگذاری این زمین‌ها به روستاییان با تخفیف در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح و پس از تصویب، پیگیری شد.

آسیابی افزود: در قالب این راهکار کسانی که تا پیش از تحویل این اراضی از طرف منابع طبیعی به بنیاد مسکن، در این زمین‌ها ساخت و ساز کرده اند یا دامداری ایجاد کرده اند می‌توانندبر اساس ضوابط تعیین شده بنیاد مسکن، سند بگیرند.

وی گفت: با حل این مشکل که با همدلی و تعامل فرا قوه‌ای استان روی داد و در نوع خود در کشور کم نظیر است، مشکل ساکنان ۳۰۰ روستای استان حل شد.