خدمات رایگان آزمایشگاه خاک برای کشاورزان طرح‌های ترویجی در ۴ شهر گلستان

محمد برزعلی رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت:در این تور ملی اعلام شد کشاورزان شرکت کننده در طرح‌های ترویجی می‌توانند از خدمات رایگان ۴ آزمایشگاه خاک شناسی استان استفاده کنند.

او افزود: این تور با هدف افزایش دانش و مهارت تولیدکننده‌های محصولات زراعی و باغی در مدیریت بهینه تغذیه گیاهی، ترویج آزمایش‌های آب و خاک و گیاه به عنوان رکن اصلی تغذیه علمی در بخش کشاورزی، آشناسازی تولید کنندگان محصولات زراعی و باغی با نحوه عملکرد آزمایشگاه‌های آب خاک و ترغیب کشاورزان به استفاده از خدمات آزمایشگاه‌های خاک و حفاظت از منابع آب و خاک و افزایش بهره‌وری در استفاده از نهاده‌های کشاورزی برگزار شد.

همچنین شهربانو سلطانعلیان مدیر هماهنگی ترویج جهادکشاورزی گلستان در پویش آموزشی و ترویجی خاک در گنبدکاووس گفت: آزمایشگاه‌های خاک در شهر‌های گرگان، گنبدکاووس، کلاله و کردکوی آماده خدمت دهی به کشاورزان هستند.
وی با بیان اهمیت آزمایشگاه‌های خاک در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی گفت: توصیه‌های کودی و اندازه گیری عناصر خاک و شناسایی بیماری‌هایی خاک و برطرف کردن آن بخشی از فعالیت آزمایشگاه‌های خاک است و کشاورزانی که در طرح‌های ترویجی جهادکشاورزی استان شرکت کنند می‌توانند رایگان از خدمات آزمایشگاهی بهره ببرند.

وی گفت: تا کنون پنج هزار کشاورز گلستانی از این خدمات رایگان برای آزمایش خاک زمین‌های کشاورزی شان استفاده کردند.