توزیع کمک‌های بشردوستانه به خانواده های نیازمند در ولایت افغانستان

مقام‌های محلی طالبان گزارش داده اند نهادهای امدادرسان بین‌المللی به یک هزار و ۲۳۵ خانواده بیجاشده و آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث طبیعی در لغمان، کاپیسا و جوزجان کمک نقدی و غیرنقدی توزیع کرده اند.

حبیب‌الرحمان ارباب، آمر آمریت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان در لغمان گفته است کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) به ۲۹۷ خانواده بیجاشده‌ سولر و اجاق‌های آهنی در این ولایت کمک کرده است.

ارباب افزود کمک‌ها شامل سولر خورشیدی، باتری، اجاق آهنی، کنترلر، قاب، گروه‌ها، سایر وسایل ضروری و دو هزار و ۶۵۰ افغانی پول نقد برای حمل‌ونقل به هر خانواده توزیع شده است.

از سوی دیگر، حمدالله شهیدزاده، آمر آمریت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان در کاپیسا گفت به کمک مالی سازمان بین‌المللی مهاجرت ملل متحد (IOM) به ۴۰۰ خانواده از مهاجران برگشته و آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث طبیعی مبلغ شش میلیون ۱۲۰ هزار افغانی پول نقد و ۱۸ قلم البسه زمستانی مساعدت شده است.

او افزوده که به هر خانواده مبلغ ۱۵ هزار ۳۰۰ افغانی پول نقد و ۱۸ قلم البسه زمستانی شامل سه تخته پتو توزیع شده است.

در همین حال، سراج‌الدین سراجی، رییس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در جوزجان نیز گفت برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد به ۵۳۵ خانواده مهاجران برگشته در این ولایت مواد غذایی شامل آرد، برنج، شکر و البسه‌های زمستانی توزیع کرد است.

وی تاکید کرده است که این کمک‌ها در روزهای آینده در همکاری با نهادهای امدادرسان بین‌المللی به مهاجران در این ولایت افزایش می‌یابد.

گفتنی است که از یک ماه به این‌سو روند اخراج مهاجران غیرقانونی افغان از پاکستان آغاز شده است.