زنی که اراذل مسلح را فراری داد + فیلم

چند فرد خرابکار با اسلحه به سمت یک مرد در هند تیراندازی کردند. یک زن با جارو دستی این افراد خرابکار را فراری داد.

{$sepehr_media_18608171_400_300}