سهمیه روزانه بنزین مهاباد ۲ برابر شد

سیدجواد فیض حسینی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب گفت: طی ۴۸ ساعت گذشته و در پی افزایش صف در برخی از جایگاه‌های سوخت مهاباد، میزان سهمیه این شهرستان با هدف پاسخگویی به نیاز مردم افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ کمبودی در عرضه سوخت بنزین در شهر‌های جنوب استان وجود ندارد، اضافه کرد: تامین سوخت شرکت توزیع میاندوآب از طریق خط لوله انجام شده و تاخیر موردی در انتقال آن باعث دامن زدن به شایعات کمبود شده که این مشکل نیز رفع شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب بیان کرد: همچنین آزاد سازی قیمت گاز مایع طی روز‌های گذشته نیز میل مراجعه به جایگاه‌های سوخت را افزایش داده که به شهروندان توصیه می‌شود ضمن استفاده از بنزین مورد نیاز خود، به شایعات مطرح شده نکنند.

فیض حسینی با بیان اینکه از امروز هیچ گونه قطعی یا خاموشی در جایگاه‌های سوخت شهر‌های جنوب استان نداریم، افزود: طی روز‌های آینده شاهد کاهش مراجعه و بار روانی شایعات اخیر باتوجه به تامین به موقع و کافی بنزین مورد نیاز مردم خواهیم بود.

طی چند روز گذشته با آزادسازی قیمت گاز مایع شاهد مراجعه زیاد مردم به جایگاه‌های سوخت در برخی از شهر‌های جنوب استان بودیم که طبق گزارشات و بازدید میدانی هم اکنون این روند به حالت عادی بازگشته است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب هشت شهر جنوب آذربایجان‌غربی شامل بوکان، مهاباد، نقده، پیرانشهر، سردشت، میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب را زیرپوشش دارد.