فرهنگ بسیج خدمت به مردم است

خطیب موقت جمعه یزدان آباد درخطبه های نماز جمعه این شهرگفت: درمشکلاتی که درزندگی تان پیش می‌آید به امام زمان متوسل شوید آن حضرت به درگاه خداوند توان دادن حاجت رادارد زیرامعصوم است وهزاران کرامت داردوهزاران گره بازکرده است.

وی افزود: افرادی بوده که ناتوان جسمی شده اندو ازدیگران ناامید شده اند وباتوسل به امام زمان معجزه وشفا گرفتند من جمله شیخ العاملی که بعداز توسل چندین سال عمرکرد آثارونوشته هایش می‌درخشد.

وی باتوجه به دیدارمجازی رهبرمعظم انقلاب بابسیجیان گفت:رهبرمعظم انقلاب فرمودند آفریننده‌ بسیج امام راحل بودند فرهنگ بسیج خدمت به مردم است بسیج قله‌هایی دارد شهیدان سلیمانی همدانی شیرودی بابایی فخری زاده کاظمی آشتیانی وصد‌ها نفر از امثال این‌ قله هاهستند.

امام جمعه موقت یزدان آبادیاد خاطره شهید آیت الله سیدحسن مدرس روز مجلس گرامی داشتند ضمن نکاتی راجع به وظایف مجلس شورای اسلامی به حضور حداکثری مردم درانتخابات اسفند ماه تاکیدکردند.

وی همچنین روز ۱۲ آذر روز جهانی معلولان و ۱۶ آذر روز دانشجو یاد خاطر شهدای دانشجو سال ۱۳۳۲ شهیدان بزرگ نیا قند چی شریعت رضوی را گرامی داشتند.