برداشت محصول شلغم از اراضی کشاورزی شهرستان لردگان

مسئول جهاد کشاورزی بخش منج شهرستان لردگان گفت: برداشت محصول شلغم در اراضی کشاورزی جنوب شهرک مشکدوزان از توابع بخش منج آغاز شد.

وی همچنین از راه اندازی ایستگاه گاز و نصب تجهیزات گازی در مجتمع گلخانه‌ای تولید فلفل دلمه‌ای در البرزآباد بخش منج شهرستان لردگان خبر داد.