عملیات لاروکشی و مه پاشی پشه آئدس در کیش

اسدالله احمدی سرپرست مرکز بهداشت کیش گفت: تیم سلامت مرکز بهداشت کیش با هدف پیشگیری از ازدیاد پشه آئدس با برنامه ریزی مناطق مختلف جزیره را مه پاشی و لاروکشی می‌کند.

او در خصوص روش‌های پیشگیری از رشد و تکثیر پشه آئدس گفت: آب راکد را بیرون بریزید و ظروف استفاده نشده را از خانه خارج کنید.

اسدالله احمدی افزود: همه پشه‌ها برای تخم گذاری و رشد به آب راکد نیاز دارند و با از بین بردن آب راکد در خانه در وهله اول از رشد لارو پشه جلوگیری می‌شود و اگر این کار به صورت هفتگی انجام شود، از بین بردن پشه‌ها بسیار موثرتر از آفت کشی است.

سرپرست مرکز بهداشت کیش گفت: خالی کردن آب زیر گلدان‌ها، نگهداری مناسب از استخر‌ها و حذف لاستیک‌ها و وسایل استفاده نشده، می‌توانند تعداد مکان‌هایی که پشه‌ها برای تخم گذاری انتخاب می‌کند را تا حد زیادی کاهش دهد.

اسدالله احمدی افزود: ظروف آب حیوانات خانگی را هر روز تمیز شود و مهم است که کاهش منبع پشه به بخشی از برنامه هفتگی ساکنان تبدیل شود.