انتقال اعضای پیوندی جوان گیلانی به تهران

در  انتقالی هوایی، قلب و کبد جوان ۲۲ ساله گیلانی که در اثر تصادف ، دچار مرگ مغزی شده بود ، با رضایت خانواده ایثارگرش، به تهران انتقال یافت .

این انتقال با همکاری تیم‌های درمانی و با مدیریت و هدایت مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت ، سازمان اورژانس کشور ، دانشگاه علوم پزشکی و مرکز اورژانس پیش بیمارستانی گیلان و تیم‌های فراهم آوری اعضای پیوندی و بیمارستان رازی رشت ، انجام شد .

گفتنی است ؛ قلب اهدایی ، به بیمارستان امام خمینی (ره) و کبد نیز به بیمارستان فیروزگر تهران ، جهت پیوند به بیماری نیازمند ، منتقل شد .