مشاهده لاشه پستاندار در حال انقراض در محدوده تالاب بامدژ

احمد فریسات  گفت: با توجه به وجود تعدادی حوضچه پرورش ماهی در اطراف تالاب بامدژ که غذای اول این گونه جانوری است، این امر باعث خروج این پستاندار کمیاب جهت صید ماهی از حوضچه‌های اطراف بواسطه سهل الوصول بودن به نسبت زیستگاه خود می‌شود که متاسفانه در مواردی باعث تلف شدن آن‌ها می‌گردد.

او  افزود: با توجه به در خطر انقراض بودن شنگ آبی و تهدیدات موجود که در سالیان اخیر  که منجر به این شده که این گونه نادر در تالاب بامدژ به ندرت رویت بشود، جهت بررسی‌های کاملتر و تعیین گونه و جنسیت آن و همچنین ذخیره نمونه‌ای از بافت آن در بانک ژن، لاشه حیوان برای  اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ارسال گردید.

 سگ آبی (شنگ) پستانداری گوشتخوار از خانواده راسو‌ها است که در رودخانه‌ها و تالاب‌ها زندگی نموده و از آبزیان به خصوص ماهی و در مواردی که در زیستگاه آن موجود باشد از خرچنگ هم تغذیه می‌کند.

سگ‌های آبی به دلیل کاهش منابع غذایی احیانا به استخر‌های پرورش ماهی روی می‌آورند که متاسفانه این امر منجر به این می‌شود که در مواردی در تور‌ها و فنس‌های حریم استخر‌ها گرفتار شوند. به دلیل کم آبی تالاب‌ها و رودخانه، کاهش منابع غذایی و آلودگی آب‌های سطحی، جمعیت سگ‌های آبی به شدت رو به کاهش بوده و می‌توان گفت نسل این گونه در آستانه انقراض قرار دارد.