مناسب سازی معابر، مهمترین مطالبه معلولان کهگیلویه و بویراحمد

مسئول دبیرخانه مناسب سازی معلولان و سالمندان استان در خصوص مناسب سازی معابر گفت: مناسب سازی نشدن معابر و خیابان‌ها به دلیل همکاری نکردن دستگاه‌های متولی است.

گرجی پور افزود: با وجود اینکه دستورالعمل‌های کشوری دبیرخانه را برای دستگاه‌ها ارسال کردیم، اما بیشتر مدیران نسبت به این دستورالعمل‌ها بی توجه بودند و هیچ کاری در حوزه مناسب سازی انجام ندادند.

هم اکنون در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۲۹ هزار و ۳۰۰ معلول، ۴۸ هزار سالمند و تعداد زیادی جانباز زندگی می‌کنند که نیازمند مبلمان شهری مناسب سازی شده هستند.

هزار و ۳۰۰ دانش آموز معلول هم در مدارس استثنایی استان به تحصیل مشغول هستند، مدارسی که ۶۰ درصد آن‌ها برای رفت و آمد این دانش آموزان استاندارد سازی نشده است.