تسهیلات ویژه طالبان به تجار عودت کننده به افغانستان

دفتر مطبوعاتی ریاست الوزراء طالبان با نشر خبرنامه ای گفته است مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزراء طالبان با مسئول و اعضای کمیتۀ ایجاد تسهیلات برای تاجران و صنعت‌کاران مهاجر کمیسیون عالی رسیدگی به مهاجرین دیدار نمود.

در این دیدار نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت و رئیس کمیته ایجاد تسهیلات برای تاجران و صنعت‌کاران کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین و اعضای کمیتۀ متذکره راجع به فعالیت‌ها و کارکردهای این کمیته به مقام معاونیت اداری ریاست الوزراء معلومات ارائه کردند.

آنان گفتند که اعضای این کمیته تمام تلاش شان را جهت ایجاد تسهیلات برای تاجران و صنعت‌کاران مهاجر افغانستانی در خارج از کشور به گونۀ منظم و در هماهنگی با سایر کمیته‌ها انجام می‌دهند تا تاجران و سرمایه‌گزاران تشویق شوند و به سرمایه‌گذاری در افغانستان بپردازند.

نورالدین عزیزی افزود این کمیته در پی ایجاد پارک‌های صنعتی و توزیع زمین برای تاجران و سرمایه‌گذاران عودت‌کننده می‌باشد و همچنان جهت تشویق و ترغیب آنان معافیت‌های مالیاتی و موارد تشویقی را نیز در نظر گرفته است.

از سویی هم عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزراء پس از استماع گزارش کمیتۀ ایجاد تسهیلات برای تاجران و صنعت‌کاران مهاجر گفت: لازم است تا اعضای کمیتۀ متذکره تمام سعی شان را جهت برطرف ساختن مشکلات هموطنان عودت‌کننده بخصوص تاجران و صنعت‌کاران به کار گیرند.

گفتنی است کمیسیون عالی رسیدگی به مهاجرین پس از آن ایجاد شد که پاکستان اخراج گسترده مهاجرین افغانستانی را از آن کشور آغاز کرد.