بازرسی از ۳۰ واحد صنفی در شهر قزوین 

جمشید خدایاری سرپرست مدیریت نظارت بر کالا‌های اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: طی گشت‌های مشترک بازرسان سازمان جهاد کشاورزی، تعزیرات و بسیج اصناف از واحد‌های صنفی قصابان، مرغ فروشی‌ها و نانوایان بازدید انجام شد که منجر به تشکیل پرونده برای ۶ مرغ فروشی، ۶ نانوایی و ۲ قصابی شده است.

وی افزود: این واحد‌های متخلف به دلیل کم فروشی، عدم نصب نرخنامه، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و گران فروشی معرفی به تعزیرات حکومتی شدند.

سرپرست مدیریت نظارت بر کالا‌های اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: همچنین در خیابان جانبازان شهر قزوین یک واحد نان کامل با حضور مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد.