ماموریت ملی به پارک های علم و فناوری

سجاد محمدعلی‌نژاد معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آیین افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی و فناوری استان قزوین با بیان اینکه پارک‌های علم و فناوری باید تکمیل کننده زنجیره‌های ارزش باشند، گفت: به هر یک از پارک‌های علم و فناوری کشور یک ماموریت ملی داده شده تا در زنجیره راهبردی ارزش نقش آفرینی کنند.

وی افزود: خوشبختانه استان قزوین ظرفیت خوبی از نظر دانشگاهی و پارک علم و فناوری دارد که امیدواریم به تقویت بخش صنعت و کشاورزی یاری برساند.

محمدعلی نژاد گفت: توسعه علمی کشور در ۴۰ سال اخیر نسبت به سایر کشور‌ها بی نظیر بوده است.

وی با بیان اینکه در بسیاری از شاخص‌ها ایران رتبه برتری دارد، افزود: در افق ۱۴۰۴ و در نقشه جامع کشور، کشور ما از نظر علمی در رتبه نخست منطقه‌ای و در جهان نیز رتبه ۱۵ را در اختیار می‌گیرد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  تاکید کرد: در کنار صنایع هسته ای، دفاعی و مجموع صنایع قدرت آفرین، موضوع علم و فناوری امروز باعث اقتدار و قدرت ما شده است.