سیلاب پنج هزار میلیارد ریال به سیستان و بلوچستان خسارت زد

مجید محبی  اظهارکرد: عمده خسارت‌های وارده این مدت در شهرستان‌های جنوبی و مرکز سیستان و بلوچستان گزارش شده که تیم‌های ارزیاب ستاد بحران استان با حضور در مناطق درگیر سیلاب در حال بررسی برآورد دقیق این خسارت‌ها هستند.

وی ادامه داد: همچنین بیشترین خسارت های این مدت به شبکه راه‌های ارتباطی سیستان و بلوچستان گزارش شده است.

مدیرکل ستاد بحران سیستان وبلوچستان افزود: برآورد دقیق خسارت های این مدت بارندگی در استان تا پایان آذرماه جاری مشخص خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: سیستان و بلوچستان به سبب گستردگی و موقعیت خاص جغرافیایی همواره با بحران های طبیعی روبروست که سیل، خشکسالی و توفان‌های سهمگین ۱۲۰ کیلومتری بطور همزمان از بحران‌های این استان است.