رعایت حق تقدم احترام به حقوق شهروندان است

رضا همتی‌زاده رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان اظهار داشت: رعایت حق تقدم عبارت از رعایت حقوق ترافیک سایر کاربران شبکه معابر و تجاوز نکردن به مسیر قانونی آن‌ها است و به این معنا است که شرایط موجود را بسنجیم، چنانچه حق عبور با دیگران (وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری یا عابران پیاده) است، به حقوق آن‌ها احترام گذاشته و اجازه دهیم از مسیر یا نقطه موردنظر عبور کنند.

وی اضافه کرد: در گذرگاه عابر پیاده که فاقد چراغ راهنمایی است، رانندگان موظف به توقف کامل هستند، پس از توقف می‌توانند با رعایت حق تقدم از گذرگاه عبور کنند.

همتی‌زاده خاطرنشان کرد: هنگام ورود به میدان، حق تقدم عبور با وسیله نقلیه‌ای است که درون میدان در حال حرکت است و در سه راه‌ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه‌ای است که به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز در حال حرکت بوده حتی اگر عرض آن خیابان از عرض راه تلاقی کننده، کمتر باشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان با بیان اینکه رعایت حق تقدم از سوی رانندگان می‌تواند از بسیاری از مشاجره‌های رایج در رانندگی و تصادف‌های جزئی یا خطرناک جلوگیری کند، اضافه کرد: رعایت حق تقدم عبور برای تمام کاربران ترافیک اجباری است و در صورتی که راننده‌ای از این مسئله تخطی کند برابر قانون با وی برخورد خواهد شد