بازدید یک روزه علمی-صنعتی مسئولان و خبرنگاران

رئیس سازمان بسیج رسانه استان با بیان اینکه تور بازدید یک روزه علمی صنعتی با حضور رسانه های استان، نخبگان و بازنشستگان و تعدادی دانشجو در حال انجام است، گفت: قرار است امروز از چند واحد تولیدی با هدف آشنایی این اقشار از پیشرفت های واحدهای تولیدی انجام شود.

سرگرد رضایی افزود: این برنامه با مشارکت بنیاد نخبگان، بسیج رسانه، دانشگاه یاسوج، پارک علم و فناوری، سازمان بازنشستگی، شرکت شهرک های صنعتی و استانداری برگزار می شود.

وی ادامه داد: ۲۰ نفر خبرنگار، ۳۰ نفر از نخبگان و ۳۰ نفر از مدیران بازنشسته در این تور حضور خواهند داشت.