تشکیل بیش از ۴ هزار پرونده تخلف صنفی در هرمزگان

عبدالرضا پیروی منش معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت هرمزگان گفت: از ابتدای امسال بیش از ۷۱ هزار و ۱۴۸ مورد بازرسی از واحد‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی در استان انجام و برای بیش از ۴ هزار و ۷۸۵ واحد پرونده تخلف تشکیل شده است.

او با اشاره به ثبت ۵ هزار و ۲۱۴ تخلف از این واحد‌ها گفت: بیشترین تخلفات گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نکردن قیمت و نصب نرخ نامه، ارائه نکردن برگ خرید و عرضه خارج از شبکه است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت هرمزگان گفت: ارزش پرونده‌های تشکیل شده بیش از ۷۹ هزار میلیارد ریال است که برای رسیدگی و صدور حکم نهایی به دستگاه ذیربط ارسال شده است.