اراضی حاشیه سیمره در لرستان آبیاری نوین می‌شوند

صفدر نیازی شهرکی  در دیدار با استاندار لرستان، اظهار داشت: باتوجه‌به این‌که استان لرستان بالاترین قرارداد را با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) منعقد کرده است، در بخش تخصیص‌ها و مصوبات نیز باید بر اساس قرارداد، بالاترین را دریافت کند.

وی با تأکید بر عدالت در توزیع اعتبارات، افزود: تیمی با کمک مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری برای بررسی حوزه «سیمره» تشکیل و از سال آینده یک ردیف اعتباری مجزا برای اراضی حاشیه رودخانه «سیمره» در کوهدشت و رومشکان تعریف می‌شود تا بتوانیم این اراضی را به سیستم‌های نوین آبیاری تجهیز کنیم.

معاون آب‌وخاک وزارت جهاد کشاورزی، افزود: هماهنگی‌های لازم با مدیران آب‌وخاک استان‌های زاگرس‌نشین صورت خواهد گرفت تا با دبیری استان لرستان در حوزه آب‌وخاک، پتانسیل‌های این استان‌ها شناسایی و معرفی شوند.