سرمایه گذاری در ۱۹ شهرک و ناحیه صنعتی مازندران

امینی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران از انعقاد ۳۲ قرارداد با صنعتگران و کارآفرینان، با حجم سرمایه گذاری مبلغ ۸۰۱۶ میلیارد ریال، از آغاز امسال تاکنون در ۱۹ شهرک و ناحیه صنعتی استان خبر داد.

او گفت: واگذاری زمین صنعتی به کارآفرینان دارای اهلیت کار برای احداث و بهره برداری واحد‌های تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، حرکت مهمی در مسیر شکوفایی تولید، رونق صنعت و اشتغال جوانان بیکار محسوب خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران افزود: بخش خصوصی نقش بسیار ارزنده‌ای در گسترش تولید و صنعت ایفا می‌کند و با جذب سرمایه گذاران جدید و حجم سرمایه گذاری ۸۰۱۶ میلیارد ریال، زمینه اشتغال برای ۵۹۸ نفر جویندگان کار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فراهم می‌شود.

امینی با اشاره به میزان مساحت واگذار شده زمین، گفت: برای احداث و راه اندازی ۳۲ واحد تولیدی، حدود ۵/۱۱ هکتار از اراضی صنعتی در ۱۹ شهرک و ناحیه صنعتی استان، به متقاضیان جدید واگذار شده است.

او افزود: نقش شهرک‌ها و نواحی صنعتی در راستای ایجاد و توسعه تولید و صنعت و نیز گسترش کیفیت و اشتغال پویا، نقش مهم و بی بدیل است.