ارتقاء توان دفاعی و نظامی در شرق کشور با استقرار گروه پهپادی و یگان موشکی

امیر سرتیپ حیدری در بازدید از مناطق مرزی در شهرستان نهبندان از استقرار گروه پهپادی و یگان موشکی بزودی در خطوط مرزی خراسان جنوبی خبر داد و گفت: با توجه به حساسیت منطقه، یک گردان از لشکر ۳۰ و لشکر تیپ ۲۵۸ متحرک هجومی بزودی در بیرجند و واحدی عمده از تیپ ۲۵۸ متحرک هجومی در نهبندان مستقر می‌شوند که با این استقرار و آمایش جدید، امنیت منطقه و مرز قوی‌تر خواهد شد.

همچنین با حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش کشور، مرحله اول پادگان امیرالمومنین ارتش نهبندان با هزینه ۱۲۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

فرمانده نزاجا با حضور در مناطق خطوط مرزی از نزدیک آمادگی نیرو‌های ارتش مستقر در مرز را ارزیابی کرد.