آغاز طرح ردیابی آفات چوبخوار نخیلات در آبادان
آغاز طرح ردیابی آفات چوبخوار نخیلات در آبادان

حسن دشتی نژاد مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: پروژه ردیابی و مبارزه با آفات چوبخوار نخیلات به وسعت ۱۰۰۰۰ هکتار در روستای حیر آغاز شد. 

 به گفته او این پروژه تحقیقاتی با هدف دست یابی به روش کنترل مؤثر این آفات مخرب در حال اجراست، به صورت الگویی در آبادان اجرا می‌شود و در آن کاربر پنج تیمار از حشره کش های تری کلروفن،کلرپیریفوس و قرص فسفید آلومینیوم، تله نوری و تیمار شاهد پس از عملیات هرس و تکریب و حذف تنه جوش و پاجوش درختان آلوده اجرا می‌شود.

این مسئول گفت : اجرای پروژه توسط کلینیک گیاهپزشکی طبیعت و با همکاری و نظارت حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی آبادان و بر اساس دستورالعمل سازمان حفظ نباتات کشور و حفظ نباتات خوزستان اجرا می شود.