پلمب یک واحد ملکی متخلف در کازرون

 انصاریان مسئول روابط عمومی شهرداری کازرون اظهار کرد: یک ملک با کاربری مسکونی که در خیابان ۲۲ بهمن شمالی کازرون قرار دارد مالک، آن را به محل کسب و پیشه تبدیل کرده بود که تخلفات ساختمانی توسط ماموران پلیس  چندین بار  به صاحب ملک اخطار داده شد.

او ادامه داد: در همین رابطه پس از طی شدن روند قانونی پرونده، حکم به برگشت حالت اولیه ملک صادر شد، که پس از استنکاف مالک از اجرای حکم با دستور مرجع قضایی و توسط ماموران تخلفات ساختمانی شهرداری و پلیس اماکن، ملک مورد نظر پلمب شد.

انصاریان افزود: شهرداری کازرون در جهت دفاع از حقوق شهروندان با هرگونه ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

براساس تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، شهرداری وظیفه رسیدگی به تخلفات فنی و شهرسازی را دارد و در صورت احراز تخلف در ساخت و ساز و یا تغییر کاربری، متناسب با قانون برخورد خواهد کرد.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.