ارتباط میان بنادر آبادان و واصلیه عراق تسهیل می‌شود

حسنین عبدالستار جبار الحربی معاون وزیر حمل و نقل کشور عراق روز چهارشنبه در بازدید از محیط عملیاتی بندر آبادان گفت: ارتباط میان بندر آبادان و بندر واصلیه عراق و همچنین با بهره‌گیری از این ظرفیت موجود، تردد زائران و گردشگران و مسافران تسهیل می‌شود.

وی افزود: وجود اسکله ها، انبار‌های نگهداری کالا، سالن مسافری و اسکله مسافری استاندارد از جمله نقاط قوت بندر آبادان برای گسترش تبادلات تجاری و راه اندازی خط مسافری دریایی بین ایران و عراق است.

جبار الحربی گفت: عملیات تکمیل بندر واصلیه عراق در حال اجرا است و در حال رایزنی برای اخذ مجوز‌های قانونی فعالیت آن هستم که در در چند ماه آینده این موضوع اجرایی خواهد شد.

گشت دریایی در اروند رود و بررسطی آخرین وضعیت مسیر دریایی یک مایلی بندر آبادان تا بندر واصلیه عراق از برنامه‌های معاون وزیر حمل و نقل کشور عراق در سفر به آبادان بود.