پرداخت مطالبات کاملینا کاران خراسان شمالی

احمدنامور گفت: امسال ۵۴ تُن کاملینای تولیدی کشاورزان استان به قیمت تضمینی و با نرخ ۳۳۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم خریداری شد.

وی بیان کرد: خرید دانه روغنی کاملینا در استان از اوایل مهرماه از ۵۴ کشاورز برای اولین بار در استان صورت گرفت.

همزمان با کشت پاییزه ۴۷۰هکتار از اراضی استان زیر کشت دانه روغنی دارویی کاملینا رفته و هنوز ادامه دارد.