صنایع شاهرود سهم بیشتری در اجرای طرح ملی کاشت درخت داشته باشند

جلالی  در مراسم درختکاری ۷۴ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی شاهرود بابیان اینکه توجه به محیط زیست و منابع طبیعی در صدر برنامه‌های دولت‌ها قرار گرفته است، گفت: در این بین علاوه بر تعهد بین‌المللی تکالیف ملی پیرامون این مباحث داریم که باید به آن اهمیت دهیم.

وی افزود: بر همین اساس طرح کاشت یک میلیارد درخت طی چهار سال مطرح و قرار هست بعد از کاشت، موضوع نگهداری نیز انجام شود تا بتواند مسائل محیط زیست و منابع طبیعی را ارتقا بخشد.

فرماندار شاهرود بابیان اینکه دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این طرح مشارکت لازم را دارند، ابراز داشت: این امر به تنهایی کافی نیست و برای نتیجه گرفتن طرح در دراز مدت باید در نظام آموزش نهادینه شود.

جلالی با تاکید بر اینکه در اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت می‌طلبد تا مردم مقیدتر از گذشته به این مباحث ورود کنند، تصریح کرد: واحدهای صنعتی و صنفی و تولیدی تکلیف دارند بیش‌تر از سایر نهادها و دستگاه‌ها به خاطر تولید آلودگی سهم بیشتری در این کار مهم داشته باشند.