افتتاح دانشکده علوم پزشکی البرز با حضور رئیس‌جمهور

دانشکده خیر‌ساز علوم پزشکی استان البرز که توسط یک خیر ساخته شده است ، از نظر تجهیزات، امکانات و فناوری ،جزو برترین دانشکده های کشور محسوب می شود.

 ساختمان مذکور بر روی زمینی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع ، با زیربنای ۲۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع در ۵ طبقه و ۳ بلوک، ساخته شده است.

 با احتساب ارزش روز،  برای احداث این پروژه‌ حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.