افتتاح بیمارستان عروسکی در مرکز درمانی کودکان اکبر مشهد

علی جعفری رئیس بیمارستان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی اکبر گفت: بیمارستان عروسکی یکی از طرح‌های خوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد است که در سال‌های گذشته توسط دانشجویان دانشکده پزشکی و با هدف کاهش اضطراب کودکان در محیط‌های درمانی اجرا شده است و اکنون پس از پاندمی کرونا برای سومین سال متوالی اجرا می‌شود.

او افزود: در قالب پروژه یاد شده طی مدت سه روز حدود ۱۵۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رشته‌های دندانپزشکی، پزشکی و پرستاری و ... بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ کودک سه تا ۶ سال را زیر پوشش برنامه‌های آموزشی خود قرار می‌دهند.

رئیس بیمارستان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر ادامه داد: هدف از این طرح رفع اضطراب کودکان از محیط درمان، روپوش سفید و همچنین تعامل بیشتر دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی با کودکان است.

جعفری بیان کرد: بیمارستان عروسکی در قالب بازی درمانی انجام می‌شود به طوریکه کودکان، پدر و مادر عروسک‌های خود می‌شوند و آن‌ها را نزد پزشک می‌آورند و درمان‌های نمادین برای آن‌ها انجام می‌شود و بدین صورت کودک در مواجهه با محیط درمان اضطراب کمتری پیدا می‌کند و از طرفی احساس مسئولیت پذیری را نیز تجربه می‌کند.