پیوستن چهار دستگاه به ماشین آلات شهرداری آبادان

یاسین کاوه پور شهردار آبادان گفت : با مصوبات اعضای محترم شورای اسلامی شهر امروز   چهار خودرو به ناوگان خدمات شهری اضافه شد.

به گفته او ۲ دستگاه بیل بکهول و ۲ دستگاه کمپرسی توسط شهرداری مرکزی خریداری شده که به سازمان پسماند تحویل  و با تقسیم کار به مناطق ۲ و ۳ که وسعت زیادی دارند داده شد.

آقای کاوه پور از خریداری ۲ دستگاه خودرو آتش نشانی و یک دستگاه لودر خبر داد و گفت: این سه خودرو بزودی وارد آبادان خواهند شد

شهردار آبادان گفت : این اقدام با هدف افزایش کیفیت خدمات به شهروندان و کاهش هزینه و همچنین حذف بسترهای فساد انجام شد.