برگزاری نخستین دوره مسابقات پرش با اسب در شیروان

 رییس هیات سوارکاری خراسان شمالی گفت: این دوره از رقابت‌ها با شرکت اسب‌هایی از خراسان رضوی، سمنان، گلستان و خراسان شمالی برگزار و با استقبال خوب شهروندان مواجه شد.
محمدتقی ولیان افزود: طراحی مسیر پرش این دوره از رقابت‌ها توسط یکی از اساتید صاحب نام ورزش سوارکاری انجام شد.
وی با اشاره به حضور داور رسمی فدراسیون سوارکاری در این رقابت ها، گفت: کلیه عوامل رسمی فدراسیون در برگزاری نخستین دوره مسابقات پرش با اسب مشارکت دارشتند.

نتایج مسابقات پرش با اسب استان شیروان به شرح زیر علام شد. 
َرده‌ی مبتدی:
اول: اسب السا به سوارکاری محمد رازی
دوم: اسب آذرخش به سوارکاری متین عبدی
سوم: اسب شراره به سوارکاری حامد فیوج
رده‌ی آزاد:
اول: اسب شراره به سوار کاری حامد فیوج
دوم: اسب آذرخش به سوار کاری متین عبدی
سوم: اسب ساواش به سوار کاری حسین باغچقی
خراسان شمالی به عنوان یکی از اصلی‌ترین ذخیره گاه‌های ژنتیکی اسب اصیل ترکمـن در کشور شناخته است.
سه هزار سر اسب در خراسان شمالی وجود دارد که یک هزار ۷۱۲ سر آن اسب اصیل ترکمن است