افزایش دما در آبادان و خرمشهر

محمد سبزه زاری مدیر سازمان هواشناسی خوزستان گفت: آسمان امروز آبادان و خرمشهر صاف و آفتابی است و دمای هوا در این شهر‌ها روی نقشه هواشناسی ۱۵ درجه را نشان می‌دهد.

به گفته مدیر سازمان هواشناسی خوزستان در حال حاضر نم نسبی هوا ۷۷ درصد و دید افقی چهار هزارمتر است.

او گفت:بیشترین دمای ثبت شده در آبادان و خرمشهر طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۹ درجه و کمترین دما در این مدت زمانی ۱۳ درجه گزارش شده است.

این مسئول گفت: سرعت وزش باد ۲ متر بر ثانیه و هفت کیلومتر بر ساعت است.