سهیل شاهین:
افغانستان در فهرست کشورهای تولید کننده سوخت اضافه شده است

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در خصوص تغییرات در ساختار اقتصادی افغانستان، چگونگی وضعیت اقتصادی - سیاسی در حاکمیت طالبان، روابط تجاری - اقتصادی با دیگر کشورها، پروژه های زیربنایی افغانستان و دلایل عدم سرمایه گذاری برخی کشورها از جمله چین در پروژه های اقتصادی افغانستان صحبت کرد.

سهیل شاهین گفت که طی دو سال گذشته افغانستان به یکی از کشورهای تولید کننده سوخت تبدیل شده است.

وی همچنین دلیل عدم عجله چین برای توسعه معادن مس کشور از جمله معدن مس عینک و پیشرفت اجرای پروژه های زیربنایی منطقه ای مانند راه آهن ترانس افغان، پروژه آبیاری قوش تپه و همکاری با روسیه را مورد بحث قرار داد.

شاهین درباره وضعیت افغانستان پس از حاکمیت طالبان گفت پس از دو سال حاکمیت طالبان تغییرات و دستاورد های زیادی حاصل شده است. مثلاْ صادرات ما نسبت به سابق افزایش یافته که این یک دستاورد مثبت است، اکنون ما خصوصا به چین و دیگر کشورها صادرات زیاد داریم.

برخی از کارخانه ها در طول دو سال گذشته ایجاد شده است و همچنان در معادن افغانستان نیز کارهای زیادی صورت گرفته است و افغانستان به فهرست کشورهای تولید کننده سوخت افزوده شده است.

شاهین گفت در یک روز 800 تن سوخت در کشور تولید می‌شود درحالیکه در زمان جمهوریت هیچ چیزی نبود. و تولیدات سوخت درماه های آینده ممکن است زیاد شود.

شاهین افزود یگانه مشکلی این است که در نزدیکی معدن مس عینک است آثار تاریخی پیدا شده است که شامل بعضی از مجسمه های بودا است. 

وی گفت طالبان می‌خواهد مجسمه ها را از آنجا به جای دیگر انتقال بدهد یا کاری کند که مجسمه های یافت شده در جایی که هستند محفوظ باشند، چون در صورت انتقال احتمال دارد برخی از مجسمه ها تخریب شود و ازبین برود.