ضرورت ایجاد اقدامات مؤثر در راستای جوان‌سازی جمعیت

احمد ترکمانی عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، از جمله تأکیدات رهبر معظم انقلاب است، حمایت از خانواده بر مسئولان به عنوان یک امر ضروری است تا جامعه بهبود یابد و باید از همه ظرفیت‌ها برای جوان‌سازی بهره گرفت.

او افزود: بی فرزندی، تک فرزندی و افزایش جمعیت سالمند در شهر یزد از چالش‌های مهم جمعیتی است و بررسی موانع و راهکار‌های رفع آن موضوعی است که می‌طلبد با حساسیت لازم به آن در ارگان‌های مربوطه پرداخت.

ترکمانی خاطرنشان کرد: همچنین لازم است هریک از شهروندان به مسئله جمعیت توجه کرده و تلاش کنیم به صورت آگاهانه و مسئولانه در راستای پیاده‌سازی برنامه‌ها و دستیابی به اهداف مربوطه با مسئولان همکاری داشته باشیم.