حمایت مالی از پایان‌نامه‌های ثبت شده در سامانه «نان»

سید احمد فاضل زاده رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام گفت: در راستای رفع نیاز‌های کشور و همچنین جهت دهی به تحقیقات و پارسا‌های دانشگاهی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری)، سکوی نظام ایده‌ها و نیاز‌ها (نان) توسط مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رونمایی شد.  این سامانه به لحاظ جایگاه قانونی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت وزیران و همچنین قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است. 

وی گفت: شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری با شناخت اهمیت سکو‌های علم و فناوری، نظام ایده‌ها و نیاز‌ها و اهداف آن، در بیست و نهمین جلسه (تاریخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۲) با حضور رئیس محترم جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و اعضای شورا، مصوب کرد که نظام ایده‌ها و نیاز‌ها به عنوان پنجره واحد علوم، تحقیقات و فناوری کشور فعالیت خود را ادامه دهد. 

رئیس مؤسسسه ISC گفت: مصوبه «اساسنامه صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۱۸۴ مورخ ۹ آبان ۱۴۰۲ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور (حسب پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به تصویب رسید. 

وی افزود: هدف از تأسیس این صندوق، تجمیع و مدیریت منابع مالی حوزه پژوهش و فناوری در راستای اجرای اولویت‌های علم و فناوری کشور مندرج در اسناد بالادستی و تأمین مالی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کلان ملی جریان ساز و تحول آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری است. در همین راستا، در بند ۹ ماده ۴ اساسنامه صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بر اهمیت حمایت مالی از پارسا‌های نیاز محور بر اساس سامانه نان تأکید شده است. 

فاضل زاده خاطرنشان کرد: بر اساس این بند، از انجام پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و دوره پسادکتری مؤسسات و اشخاص حقیقی در راستای رفع نیاز‌های جامعه و صنعت با اولویت نیاز‌های ثبت شده در سامانه «نان» حمایت مالی انجام می‌گیرد.