دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جزء اساتید پراستناد جهان اسلام قرار گرفت

معیار انتخاب پژوهشگران پراستناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری کشورمان از سوی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) بر اساس نشریات ایرانی، تعداد استناد‌های صورت گرفته به تولیدات علمی آن‌ها است که اسامی اساتید دانشگاه تهران که در این فهرست حضور دارند، بر اساس فراوانی استنادات ایشان به این ترتیب است:

احمد پوراحمد (علوم جغرافیایی)، محمدعلی بشارت (روانشناسی)، کرامت اله زیاری (علوم جغرافیایی)، محمدرضا رضوانی (علوم جغرافیایی)، حسین حاتمی نژاد (علوم جغرافیایی)، مسعود غلامعلی لواسانی (روانشناسی)، اکبر کمیجانی (علوم اقتصادی)، آرین قلی پور (کسب و کار، مدیریت و حسابداری)، حسنعلی فرجی سبکبار (علوم جغرافیایی)، مجتبی قدیری معصوم (علوم جغرافیایی)، حسن مطیعی لنگرودی (علوم جغرافیایی)، غلامعلی افروز (روانشناسی)، محسن مهرآرا (علوم اقتصادی)، بیتا مشایخی (کسب و کار، مدیریت و حسابداری)، الهه حجازی موغاری (روانشناسی)، علی بدری (علوم جغرافیایی)، باقر غباری بناب (روانشناسی)، سهیل صادقی فسایی (علوم اجتماعی)، مجتبی یمانی (علوم جغرافیایی)، سید رضا سیدجوادین (کسب و کار، مدیریت و حسابداری)، حسن زارعی متین (کسب و کار، مدیریت و حسابداری)، علی اصغر پورعزت (کسب و کار، مدیریت و حسابداری)، طهورث حسنقلی پور یاسوری (کسب و کار، مدیریت و حسابداری)، قاسم عزیزی (علوم جغرافیایی)، حمیدرضا یزدانی (کسب و کار، مدیریت و حسابداری)، علی اکبر ارجمندنیا (روانشناسی)، جواد اژه‌ای (روانشناسی)، سید محمد مقیمی (کسب و کار، مدیریت و حسابداری)، اسفندیار زبردست (علوم اجتماعی)، سعید فلاح پور (علوم اقتصادی)، عباس بازرگان هرندی (علوم تربیتی)، امیر منصوری (هنر و معماری)، محمدمهدی عزیزی (علوم اجتماعی)، حسن بادینی (حقوق)، ولی رستمی (حقوق)، کیوان صالحی (علوم تربیتی)، نصراله ابراهیمی (حقوق)، عباس مصلی نژاد (جامعه شناسی و علوم سیاسی)، الهه کولایی (جامعه شناسی و علوم سیاسی)، حسن محسنی (حقوق)، غلامحسین کریمی دوستان (زبان و زبانشناسی)، غلامرضا غفاری (سایر)، محمدحسن صادقی مقدم (حقوق)، سعید حبیبا (حقوق)، فضل اله موسوی (حقوق)، عباس کریمی (حقوق)، حسین نوایی (سایر)، خسرو باقری نوعپرست (الهیات و معارف اسلامی)، امیرعباس علیزمانی (فلسفه)، عبدالرسول کشفی (فلسفه) و کمال الدین نیک نامی (علوم تاریخی).

حضور چهره‌های علوم انسانی حاضر در ساختار «نشان عالی دانش» در میان پراستناد‌ها 
علاوه بر حضور پژوهشگران پراستناد حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی نظیر دکتر بشارت، دکتر غفاری، دکتر بازرگان و دکتر سید فضل‌الله موسوی در کارگروه‌های تخصصی نشان عالی دانش که مأموریت داوری و تعیین برندگان این نشان عالی را برعهده دارد، اساتیدی نظیر دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و دکتر عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که عضو حقوقی مؤسس نشان عالی دانش هستند نیز در فهرست پراستناد‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی کشور حضور دارند. نام دکتر غلامعلی افروز استاد ممتاز دانشگاه تهران و عضو مؤسس نشان عالی دانش نیز در فهرست پراستناد‌ها حضور دارد.