خاموشی ۳ ساعته در انتظار برخی مناطق آبادان

روابط عمومی اداره برق آبادان اعلام کرد : به منظور تعمیرات ایستگاه شرکت برق منطقه ای خوزستان و مطابق برنامه برخی از مناطق شهرستان آبادان با قطعی برق مواجه خواهند شد.

۹ فرعی حدفاصل ۷ تا ۱۵ اصلی ، ۱۰ اصلی حدفاصل ۸ تا ۱۲ فرعی ، ۱۱ فرعی حدفاصل ۱ تا ۱۰ اصلی ، دانشکده نفت ، شهربازی و خیابان های خاقانی ، حاج غلام ، کاشانی ، جامی و زابل مناطقی هستند که قرار است خاموشی را تجربه کنند.

بنا بر این اعلامیه ساعت خاموشی در این مناطق از ۸ الی ۱۱ صبح اعلام شده است.