انصراف ۳۰۲ نفر از سقط جنین در یزد

در نهمین نشست قرارگاه دانشگاهی جوانی جمعیت اعلام شد در یکسال گذشته ۳۰۲ نفر از سقط جنین منصرف و در این مدت ۴۹ فرزند متولد شده است.

در این نشست بر تبیین و اطلاع رسانی ازدواج دیر هنگام و دیر فرزنددار شدن برای جوانان و زوج‌ها تاکید شد.