توسعه مزارع زیر کشت طرح گندم بنیان در خرمشهر

یاسر شریفی مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت : افزایش مزارع زیر کشت طرح گندم بنیان خرمشهر با هدف افزایش ۳۰ درصدی در تولید و عملکرد گندم، توسعه ارقام جدید، توسعه کشت با خطی کار، مستقیم کار و افزایش عملکرد از طریق بهبود و تغذیه گیاهی انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر از اختصاص سه هزار و ۹۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان به کشت طرح ملی گندم بنیان خبر داد.

به گفته او تاکنون ۶۱۰ تن بذر و ۴۰۰ تن کود فسفات در این اراضی استفاده شده است.

این مسئول همچنین با اعلام خبر اختصاص ۶۲ تن کود میکرو و ۴۷۰ تن کود اوره به این اراضی گفت : تغذیه بهینه با استفاده از آزمون خاک، مبارزه با عوامل خسارت زا از جمله مراقبت از سلامت گیاه و برگ های زیر پرچم با مصرف ترکیبات قارچ کش حداقل در ۲ مرحله، توسعه سامانه‌های آبیاری نوین از دیگر برنامه‌های اجرایی این طرح است.

او گفت : کاهش هزینه‌ تولید با کاهش مصرف بذر در هکتار و کاهش تردد ماشین آلات، کاهش فشردگی خاک، کاهش مصرف سوخت ماشین آلات، افزایش عملکرد و کیفیت محصول از دیگر مزایای اجرای طرح گندم بنیان است.