آغاز کشت گندم در رودان

ذاکری مدیر جهاد کشاورزی رودخانه گفت: کاشت گندم در ۲ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی بخش رودخانه شهرستان رودان آغاز شد.

او افزود: گندم در بخش رودخانه به صورت خطی و قطره‌ای آبیاری می‌شود.

کاشت گندم تا اواخر آذر ماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی رودخانه با اشاره به آغاز فصل برداشت از خرداد ماه سال آینده پیش بینی کرد امسال حدود ۷ هزار تن گندم برداشت شود.