همکاری ایران در مبارزه با موادمخدر در افغانستان

امیرعباس لطفی، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران با بیان این‌که رخداد‌های گذشته، بسیاری از زیرساخت‌های افغانستان را نابود کرده، افزود: «مشکل اصلی کشور افغانستان نداشتن زیرساخت‌ها، عدم توسعه و موضوع ناتوانی اقتصادی است، به واقع این کشور از فقر مضاعفی رنج می‌برد که ما آمادگی داریم که با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط برنامه‌های توسعه‌ای را در این کشور ایجاد کنیم.»

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران گفت که این کشور آماده است به طالبان در خصوص مبارزه با مواد مخدر کمک کند. 

پیش از این نیز اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفته بود که تولید و قاچاق متافتامین (شیشه) در افغانستان افزایش داشته است.