کاظمی قمی:
‎بزرگترین ناقض حقوق‌بشر در افغانستان ‎آمریکا است

حسن کاظمی قمی، در توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: روز تولد ‎اعلامیه جهانی حقوق‌ بشر، روز بازخواست از ‎بزرگترین ناقض حقوق‌بشر در افغانستان و جهان، یعنی ‎آمریکا است. مادامی که جنایات جنگی آمریکا و هم‌پیمانانش علیه مردم غیرنظامی و... مورد پیگرد قرار نگرفته، این اعلامیه همچنان یک سند سیاسی و در خدمت نظام سلطه باقی خواهد ماند.

وی همچنین در توئیتی دیگر نوشت: اعلامیه جهانی حقوق‌بشر اگر نتواند پژواک دادخواهی و متضمن عدالت برای هزاران کودک قربانی جنایت و اشغالگری آمریکا و اسراییل از افغانستان تا غزه باشد، صرفا یک مانیفست سیاسی برای تحکیم و تحمیل نظام سلطه است. دنیا همچنان با معضل نقض حقوق بشر توسط مدعیان  غربی آن در افغانستان، غزه و یمن روبرو است؛ جهان در انتطار و تشنه برقراری حقوق حقه بشر و برقراری عدالت و مجازات ناقضین آن است. 

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان تأکيد کرد: ما به چیزی فراتر از یک اعلامیه برای دستیابی به عدالت و اعاده راستین حقوق واقعی بشر نیازمندیم.