دختربچه اصفهانی در تماس با اورژانس جان پدرش را نجات داد + فیلم

فرهاد حیدری رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان به ضرورت آموزش استفاده صحیح کودکان از شماره‌های امدادی اشاره و اظهار داشت: یادگیری امدادخواهی از شماره‌های امدادی مخصوصا شماره ۱۱۵، یکی از مهمترین مواردی است که از سنین کودکی اهمیت دارد. با توجه به اینکه کودکان به طور معمول زمان‌های بیشتری در کنار یکی از اعضای خانواده خود و اقوام هستند، در موارد حادثه و بیماری می‌توانند برای خود یا اطرافیان درخواست کمک کنند.

وی به نمونه‌ای از امدادخواهی کودک از اورژانس اشاره کرد و افزود: حوالی ظهر روز شنبه یازدهم آذرماه ۱۴۰۲، در میان تماس‌های تلفنی ۱۱۵، دختربچه‌ای با گریه برای پدر خود که دچار دردقلبی شده است درخواست کمک می‌کند و ضمن پاسخ به سوالات کارشناس اورژانس، نیرو‌های امدادی اورژانس را بر بالین پدر خود میبرد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان با ذکر اینکه شماره‌ی اورژانس ۱۱۵ بعنوان یک شماره‌ی تماس اضطراری بر روی تمامی گوشی‌های تلفن وجود دارد، ادامه داد: والدین گرامی ضمن آموزش شماره صد و پانزده به کودکان، لازم است بر اضطراری بودن این شماره‌ی حیاتی تاکید کنند و کودکان را از مزاحمت با اورژانس به بهانه‌ی بازی و شوخی منع کنند.

وی خاطرنشان کرد: ارائه شرح حال و پاسخ به سوالات کارشناسان اورژانس و درصورت نیاز ارائه آدرس کامل و صحیح و همکاری در اجرای راهنمایی‌های تلفنی کارشناسان اورژانس ازجمله مهمترین موارد مورد تاکید در هنگام تماس با اورژانس است.

{$sepehr_media_18656978_400_300}