افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی تولید تخم مرغ

حمیدرضا کاشانی گفت: با توجه به بهبود وضعیت تامین نهاده دامی نسبت به یک ماه قبل، امیدواریم تامین کنجاله سویا به وضعیت عادی بازگردد.

به گفته او، علی رغم نوسان قیمت نهاده‌های دامی و افزایش کرایه‌های حمل، اما تاکنون موضوع اصلاح قیمت تخم مرغ به جایی نرسیده است و کماکان یارانه از جیب تولیدکننده پرداخت می‌شود.

کاشانی قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۴۷ تا ۴۸ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در شرایط کنونی قیمت منطقی هر کیلو تخم مرغ ۶۰ هزار تومان است که براین اساس ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان یارانه از جیب تولیدکننده پرداخت می‌شود.  

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن متوسط تولید ماهانه تخم مرغ در ماه‌های دی، بهمن و اسفند را بالای ۱۱۰ هزارتن اعلام کرد و گفت: با احتساب نیاز بازار داخل، بخشی از این میزان مازاد بر نیاز کشور است.

او ادامه داد: با احتساب قیمت تمام شده و نرخ فروش، صنعت تخم مرغ طی ماه‌های اخیر حدود ۵ هزارمیلیارد تومان متضرر زیان شده است که با استمرار این روند بی تردید تولید در سال آینده کاهش می‌یابد چراکه روند تولید تخم مرغ خطی و یک دوره ۲۰ ماهه است.

کاشانی گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ در سال آینده ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یابد، اما در صورت بی توجهی به اصلاح نرخ و کاهش رغبت تولیدکنندگان به تولید شاهد کشتار گله‌های جوان و عدم تحقق این موضوع خواهیم بود.