نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۵۳ درصد رسید

طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر از ۲۳.۴۹ درصد به ۲۳.۵۳ درصد در هفته منتهی به چهارشنبه ۵ بهمن رسید.

نرخ بهره بین بانکی