در کدام شهر هرمزگان بیشتر باران بارید؟

بعلت ورود دو سامانه بارشی جنوبی و غربی به کشور و تاثیر آن بر هرمزگان، در برخی نقاط استان باران بارید که بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی هرمزگان بیشترین میزان بارش باران با ۸۴ میلی متر در جزیره بوموسی به ثبت رسید.

مجتبی حمزه نژاد کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: سپس بیشترین بارش‌ها در جزیره سیری با ۱۹ میلی متر، پارسیان ۱۷ و نیم، لاوان ۷ و سردشت بشاگرد ۶ میلی متر ثبت شده است.

او افزود: شدت فعالیت سامانه بارشی در مناطق دریایی و جزایر است و مناطق شرقی، مرکزی و غربی استان با رگبار باران، رعد و برق، گاهی با تند باد لحظه‌ای و تگرگ پیش بینی می‌شود.