چهار سرطان شایع در استان مرکزی

دکتر زیلابی با بیان اینکه شیوع سرطان رو به افزایش است گفت: آلودگی هوا، مواد غذایی، سموم کشاورزی، سوخت‌های فسیلی، تغییر رژیم غذایی و گرایش به غذا‌های فست فودی و تأثیرات ژنی را علت شیوع سرطان عنوان کرد.
او افزود: با تشخیص به موقع بیماری‌های سرطان می‌توان تا حد زیادی از کشنده بودن آنها جلوگیری کرد.
دکتر زیلابی با بیان اینکه سرطان، دومین عامل مرگ و میر در کشور است گفت: مردان بیشتر از زنان در معرض سرطان قرار دارند که بیشتر در سن ۴۰ و ۵۰ سالگی به بالا علائم آن بروز می‌کند.