رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
تکنولوژی ارگونومی سبب ارتقای سلامت افراد می‌شود

تکنولوژی ارگونومی سبب ارتفای سلامت افراد می‌شود

علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در چهارمین همایش بین‌المللی و پنجمین همایش دوسالانه ارگونومی گفت: موضوع ارگونومی یک مسئله مهم در زندگی امروزی محسوب می شود و تکنولوژی ارگونومی سبب ارتقای سلامت افراد می شود. 

وی بیان کرد: اکنون زندگی شهرنشینی و فرایند پرشتاب زندگی صنعتی ضرورت ارگونومی را در بین جوامع افزایش داده و اهمیت این موضوع بیشتر از گذشته شده است. 

زالی ادامه داد: شرکت های بزرگ تولید کننده تلفن همراه یکی از شاخص های رقابت را موضوع ارگونومی می دانند. در صنعت امروز تولیداتی که بر اساس ارگونومی است پیروز بازار خواهند بود. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: عدم ملاحظات ارگونومی سبب افزایش روند فرسایش شغلی افراد درمحل کارشان خواهد شد. میزان رعایت ارگونومی حرفه ای با کیفیت ارائه خدمت در بیمارستان ها رابطه مستقیمی دارد.  

زالی افزود: مشاغل مختلف، بسته های ارگونومی متفاوتی خواهند داشت. رعایت ملاحظات ارگونومی با آموزش های همگانی بهبود پیدا می کند. عدم رعایت ارگونومی در بین افراد و به خصوص فرزندان سبب بروز آسیب های جسمانی در بین آنها خواهد شد. 

وی بیان کرد: بندهای کوله پشتی باید از ضخامت کافی و تقارن دو طرف برخوردار باشد. ارگونومی آمده است تا افراد در زندگی شهرنشینی راحت تر از وسایل استفاده کنند.