مهلت دریافت سند مالکیت در سکونتگاه‌های غیر رسمی استان همدان

مجید صالحی امیر افزود: بر اساس این آیین‌نامه، متصرفین حقیقی یا حقوقی قبل از سال ۱۳۹۴ که در اراضی دولتی واقع در سکونتگاه‌های غیر رسمی مصوب در مالکیت وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن و یا شرکت بازآفرینی شهری ایران بنای احداث دارند، می‌توانند برای تشکیل پرونده و دریافت سند به ادارات راه و شهرسازی مراجعه کنند.

او تصریح کرد: از مزایای دریافت سند در سکونت گاه‌های غیر رسمی می‌توان به امکان استفاده از سند به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات نوسازی مسکن اشاره کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی همدان گفت: افزایش تمایل به نوسازی و استحکام بنای مسکونی، امکان صدور پروانه و پایان‌کار و امکان افزایش سرمایه‌گذاری در محله از دیگر مزایای دریافت سند در سکونت گاه‌های غیر رسمی است.

مجید صالحی امیر افزود: ساکنان متصرف زمین‌های دولتی در سکونتگاه‌های غیر رسمی در سراسر استان پس از ثبت نام در سامانه تسهیلات بافت فرسوده به آدرس http://facility.udrc.ir باید با به‌همراه داشتن مدارک ملکی و هویتی و قبض آب و برق به معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه مراجعه کنند.